Get Adobe Flash player

Σωστά ενημερωμένος ασθενής - καλύτερα αποτελέσματα αγωγής.

telos

Μάθετε γιατί.

Θα ξεκινήσω με γεγονότα: Δεν είναι μυστικό, ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες αποσκοπούν στο κέρδος. Επίσης, δεν είναι μυστικό ότι οι ερευνητές ιατροί χρηματοδοτούνται από τις εταιρείες για τις έρευνες και τις διαλέξεις σε συνέδρια. Στο θέμα της υπέρτασης, μίας χρόνιας πάθησης, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις φαρμακευτικές, όπως και από τους ερευνητές επί δεκαετίες. Χιλιάδες μελέτες, δεκάδες φάρμακα, αλλά αποτέλεσμα απογοητευτικό. Κι όμως, η λύση που είναι προφανής και γνωστή από χρόνια, δεν παρουσιάζεται, όπως θα δείτε στο κείμενο. Το πρόβλημα είναι, ότι δεν θα χρειάζονται οι πολλές έρευνες και ομιλίες (κακό για τους γιατρούς ερευνητές), αλλά και οι εταιρείες φοβούνται την μείωση της κατανάλωσης ακριβών φαρμάκων.

Ας το δούμε στην πράξη. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυξημένη αρτηριακή πίεση. Όσοι την αντιμετωπίζουν ξέρουν ότι παίρνουν χάπι για την «πίεση». Αυτό που δεν γνωρίζουμε (ίσως και πολλοί γιατροί) είναι, ότι αφενός μεν η επιλογή των φαρμάκων γίνεται στην τύχη και αφετέρου δε, ότι από μόνη της η ρύθμιση της πίεσης (ακόμη και 12 με 8) δεν σημαίνει τίποτα, αν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

Ποιά είναι η καθιερωμένη αντιμετώπιση;

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, η καθιερωμένη αντιμετώπιση της υπέρτασης από τους γιατρούς βασίζεται κυρίως στην τυχαία επιλογή κάποιου ή κάποιων αντιυπερτασικών φαρμάκων από τα δεκάδες που υπάρχουν σήμερα, χωρίς να διαγνωστεί η αιτία αύξησης της πίεσης. Επιτυχία θεωρείται η ρύθμιση της πίεσης (κάτω από 140 για την «μεγάλη» και κάτω από 90 για την «μικρή»). Αν το/τα φάρμακα δεν την ρυθμίσουν, τότε ή τα αλλάζουν, ή προσθέτουν και άλλα. Αυτή η αντιμετώπιση έχει ονομασθεί ως «η δοκιμή και το λάθος».

Γιατί αυτή η προσέγγιση είναι λάθος και γιατί μπορεί να είναι και επικίνδυνη;

Διότι η αύξηση της αρτηριακής πίεσης έχει κάποιες συγκεκριμένες αιτίες και για κάθε συγκεκριμένη αιτία υπάρχει και το κατάλληλο φάρμακο. Κι αυτό θα έπρεπε να είναι γνωστό σε όλους τους ιατρούς από το μάθημα της φυσιολογίας.

hypertension reasons 2

Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε το λάστιχο που ποτίζουμε. Για να αυξήσουμε την πίεση του νερού, είτε ανοίγουμε περισσότερο τον διακόπτη της βρύσης, (περισσότερη ποσότητα νερού), είτε μειώνουμε την διάμετρο στην άκρη του σωλήνα. Αντιθέτως, αν θέλουμε να μειώσουμε την πίεση, τότε ή μειώνουμε την ποσότητα νερού με τον διακόπτη της βρύσης, ή αυξάνουμε την διάμετρο του σωλήνα.

Το ίδιο συμβαίνει και στον οργανισμό (πιο σύνθετα βέβαια). Όταν ο οργανισμός αυξάνει την ποσότητα του αίματος (είτε με παθολογική αύξηση των παλμών, είτε/και με κατακράτηση υγρών, είτε/και με αύξηση της δύναμης που συστέλλεται η καρδιά), ή/και όταν μειώνει την διάμετρο των μικρών αρτηριών (αγγειοσύσπαση), τότε αυξάνεται η αρτηριακή πίεση.

Συνεπώς, η αυξημένη αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι αποτέλεσμα διαταραχών της κεντρικής κυκλοφορίας (ροής) του αίματος, και όχι αυτόνομη πάθηση.


Προσέξτε τώρα πως δρουν τα φάρμακα για την υπέρταση:

hypertension reasons

Δηλαδή, για κάθε αιτία υπάρχει και ξεχωριστό φάρμακο!


Τι συμβαίνει όταν χορηγούνται τυχαία τα φάρμακα για την υπέρταση (και όχι μόνο);

Πρώτον. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να χορηγηθεί λάθος φάρμακο. Αν συνδυαστούν οι αιτίες αύξησης της πίεσης, προκύπτουν 34 διαφορετικοί συνδυασμοί. Γι αυτό και το πολύ χαμηλό ποσοστό ρύθμισης της πίεσης με την καθιερωμένη τυχαία επιλογή (μόνο σε 1 στους 3).

Δεύτερον, και το σημαντικότερο: ακόμη κι αν ρυθμιστεί η πίεση, μπορεί να είναι κάκιστα ρυθμισμένη και επικίνδυνη. Αν με την τυχαία επιλογή των φαρμάκων, χορηγηθεί φάρμακο που μειώνει την ποσότητα του αίματος σε άτομο που δεν έχει αυξημένη ροή, τότε η πίεση μπορεί μεν να μειωθεί (λόγω της μείωσης της ροής του αίματος), αλλά τότε τα κύτταρα και τα όργανα θα λαμβάνουν πολύ λιγότερο οξυγόνο για να λειτουργήσουν σωστά. Αντιθέτως, αν χορηγηθεί φάρμακο που διαστέλλει τις αρτηρίες σε άτομο χωρίς αγγειοσύσπαση, τότε η πίεση θα μειωθεί, αλλά παράλληλα θα αυξηθεί υπερβολικά η ροή του αίματος με κίνδυνο ρήξης των αγγείων.

Η ιδανική ρύθμιση είναι αυτή που επιτυγχάνεται με σωστή ροή αίματος και χωρίς αγγειοσύσπαση.

Στο διάγραμμα ροής-πίεσης αυτό φαίνεται μόνο όταν η κουκίδα βρίσκεται στο μεσαίο τετράγωνο (και καλύτερα στο πράσινο τμήμα). Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση (ακόμη και με πίεση 12 με 7) είναι επικίνδυνη.

diagramma

Δυστυχώς, όπως έδειξαν οι μελέτες, με την τυχαία επιλογή της αγωγής, σωστή ρύθμιση επιτυγχάνεται μόνο σε 1 στους 8 ρυθμισμένους ασθενείς. Και το χειρότερο – σε 1 στους 3 η ρύθμιση συνοδεύεται από μειωμένη ροή και αγγειοσύσπαση (η χειρότερη δυνατή κατάσταση) [Grammatikopoulos K., Votteas V. Influence of Empirical Antihypertensive Treatment on Cardiac Output and Systemic Vascular Resistance in Controlled Hypertensives Patients. 6th International Conference on Hemodynamics, with a Special Focus on Management of Hypertension University of Vechta, GERMANY, 4-6 June 2009 και στο 11ο Πανελλήνιο συνέδριο υπέρτασης. 2009. Αθήνα].

Τι άλλαξε με την ψηφιακή ρεοκαρδιογραφία.

Δόθηκε επιτέλους η δυνατότητα αναίμακτης, ανώδυνης, ακίνδυνης, οικονομικής και χωρίς χρήση ραδιενεργών ή σκιαγραφικών ουσιών να μετρηθεί η κεντρική κυκλοφορία του αίματος (ακόμη και η τροφοδοσία των ιστών με οξυγόνο) – δηλαδή, να εντοπισθούν όλες οι αιτίες αύξησης της πίεσης στον καθένα ξεχωριστά.

Καρδιακή Παροχή:

ΝΑΙ

man-1

Περιφερική Αγγειακή Αντίσταση:

ΝΑΙ

Αγγειοσύσπαση:

ΝΑΙ

Αρτηριοσκλήρυνση:

ΝΑΙ

Κατάσταση Υγρών (ογκαιμία):

ΝΑΙ

Συσταλτικότητα μυοκαρδίου (ινοτροπία):

ΝΑΙ

ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ αύξηση της Καρδιακής Συχνότητας (χρονοτροπία):

ΝΑΙ

Τροφοδοσία ιστών με οξυγόνο:

ΝΑΙ

κ.α.


Αυτό σημαίνει ΤΕΛΟΣ στην τυχαία επιλογή της αγωγής και ΤΕΛΟΣ στην λανθασμένη ρύθμιση της πίεσης!


Πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης αντιμετώπισης:

1. 100% αποτελεσματικότητα στην ρύθμιση της πίεσης.

2. Σωστή ρύθμιση, χωρίς μείωση της ροής του αίματος και χωρίς αγγειοσύσπαση.

3. Καλύτερη δυνατή προστασία.

Περισσότερα για την ρεοκαρδιογραφική εξέταση>>


Λόγοι που η τυχαία προσέγγιση εξακολουθεί συχνά να χρησιμοποιείται:

1.Ευκολία για τον ιατρό, αφού απαιτείται λιγότερος χρόνος ανάλυσης και λιγότερη προσπάθεια.

2.Ευκολία στην παρακολούθηση, αφού απαιτείται μόνο η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και όχι ο τρόπος ρύθμισής της.

3.Η ανάγκη σημαντικής χρηματικής επένδυσης στις νέες τεχνολογίες.

4.Η έλλειψη γνώσης.

5.Η μη προθυμία από πολλούς ασθενείς ή και υγιείς να επωμισθούν πρόσθετο κόστος, λόγω της μη κατανόησης των τεράστιων μακροπρόθεσμων οφελών από την πρόληψη των καρδιακών και εγκεφαλικών επιπτώσεων.