Get Adobe Flash player
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
…ο σιωπηλός και μυστηριώδης δολοφόνος.
η πιο συχνή καρδιαγγειακή πάθηση
>30% του πληθυσμού είναι υπερτασικοί στις αναπτυγμένες χώρες και την Ελλάδα, >1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως
συνδέεται στενά με εξαιρετικά σοβαρές επιπλοκές, όπως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, την καρδιακή ανεπάρκεια, την νεφρική ανεπάρκεια, κ.α..
Για την υπέρταση έχουν λεχθεί και γραφτεί πολλά. Αποτελεί μία πάθηση, στην οποία έχει δοθεί μεγάλη έμφαση τα τελευταία τριάντα χρόνια. Όμως, παρά τις μεγάλες προσπάθειες και τις δυνητικά μεγάλες δυνατότητες αντιμετώπισής της, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:
Η αυξημένη αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι αποτέλεσμα διαταραχών της κεντρικής κυκλοφορίας (ροής) του αίματος, και όχι αυτόνομη πάθηση.

Αιτίες της υπέρτασης:
1. υπερλειτουργία της καρδιάς,
ή/και
2. αυξημένη περιεκτικότητα υγρών στον οργανισμό,
ή/και
3. σύσπαση των πολύ μικρών αρτηριών (αγγειοσύσπαση),
ή/και
4. παθολογική αύξηση της καρδιακής συχνότητας (παλμών).

 
Για την κάθε αιτία, υπάρχουν και αντίστοιχα φάρμακα:
> φάρμακα που δρουν μόνο στην περιεκτικότητα των υγρών (διουρητικά),
> φάρμακα που μειώνουν μόνο την καρδιακή υπερλειτουργία ή/και τους παλμούς,
> φάρμακα που διαστέλλουν τις αρτηρίες αίροντας την αγγειοσύσπαση (αγγειοδιασταλτικά).
> φάρμακα με συνδυασμένη δράση, που δρουν ταυτόχρονα σε δύο ή και τρεις αιτίες.
(δείτε περισσότερα για την δράση των φαρμάκων: περισσότερα>>)

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ:
1. Τυχαία επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής.
Αυτό σημαίνει, ότι η επιλογή των φαρμάκων δεν βασίζεται στην διάγνωση των αιτιών που αυξάνουν την πίεση, αλλά επιλέγονται στην τύχη. Με την παρακολούθηση και βάσει του αποτελέσματος, ο ιατρός αλλάζει την αγωγή προσθέτοντας ή αλλάζοντας τα φάρμακα, έως ότου επιτευχθεί η μείωση της πίεσης. Αυτή η αντιμετώπιση ονομάσθηκε και σαν «δοκιμή και το λάθος». 
ΥΠΕΡ:
Χαμηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα
Ευκολότερο έργο για τον ιατρό
(δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια και χρηματική επένδυση σε σύγχρονη τεχνολογία)
ΚΑΤΑ:
> πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα,
ακόμη και στα καλύτερα εξειδικευμένα υπερτασιολογικά κέντρα παγκοσμίως. Μόνο σε 1 στους 3 (‹ 34%) ρυθμίζεται η πίεση.
> πολύ χαμηλό ποσοστό σωστής ρύθμισης της πίεσης,
χωρίς μείωση της ροής και χωρίς αγγειοσύσπαση (μόλις στο 13%, δηλ., σε 1 στους 8).
> χαμηλό ποσοστό προστασίας από τις επιπλοκές,
ακόμη και σε άτομα με ρυθμισμένη πίεση.
> πολυφαρμακία,
> συχνές αλλαγές φαρμάκων,
> συχνές παρενέργειες,
ορθοστατική υπόταση, ατονία, αδυναμία, στυτική δυσλειτουργία, υπνηλία, κ.α.
> πολύ υψηλό κόστος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
λόγω επιπλοκών, κόστος άσκοπα λαμβανόμενων φαρμάκων, άσκοπων εξετάσεων, κτλ.

2. Εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.
Αυτό σημαίνει, ότι η επιλογή της αγωγής (φαρμακευτική ή μη) και η αντιμετώπιση γίνεται στον καθένα ξεχωριστά, βάσει των αιτιών της υπέρτασης και της κατάστασης του ασθενή. Αυτή η προσέγγιση έγινε εφικτή τα τελευταία χρόνια με την ανακάλυψη της ψηφιακής ρεογραφίας:
ΚΑΤΑ:
Ελαφρά υψηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα (κόστος ρεογραφικών εξετάσεων)
Δυσκολότερο έργο για τον ιατρό
(απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια και γνώση, χρηματική επένδυση σε σύγχρονη τεχνολογία)
ΥΠΕΡ:
> πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα
υπερβαίνει το 85% (συγκριτικά: ‹ 34% με την τυχαία επιλογή)
> πολύ υψηλό ποσοστό σωστής ρύθμισης της πίεσης,
χωρίς μείωση της ροής και χωρίς αγγειοσύσπαση σε πάνω από το 75%. Πιθανώς, αν η αγωγή ξεκινούσε νωρίς, το ποσοστό να άγγιζε το 100%.
> υψηλό ποσοστό προστασίας από τις επιπλοκές,
λόγω της συνολικής αντιμετώπισης.
> λιγότερα και σωστότερα φάρμακα
λόγω της εξατομικευμένης επιλογής των φαρμάκων.
> πολύ λιγότερες παρενέργειες,
λόγω της σωστής επιλογής της αγωγής, της δυνατότητας παρακολούθησης της δράσης των φαρμάκων με ποσοτικά κριτήρια, των αιμοδυναμικών αντιδράσεων του οργανισμού, κ.α..
> πολύ μικρότερο κόστος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
όφελος από την λήψη λιγότερων και σωστότερων φαρμάκων, λιγότερων άλλων εξετάσεων, πολύ λιγότερων παρενεργειών, και το σημαντικότερο, ανυπολόγιστο κοινωνικό και χρηματικό όφελος από την καλύτερη προστασία των εγκεφαλικών, της άνοιας, των εμφραγμάτων, της καρδιακής και νεφρικής ανεπάρκειας.


Λόγοι που η τυχαία προσέγγιση εξακολουθεί συχνά να χρησιμοποιείται:

Ευκολία για τον ιατρό, αφού απαιτείται λιγότερος χρόνος ανάλυσης και λιγότερη προσπάθεια.

Ευκολία στην παρακολούθηση, αφού απαιτείται μόνο η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και όχι ο τρόπος ρύθμισής της.

Η ανάγκη χρηματικής επένδυσης στις νέες τεχνολογίες.

Η μη προθυμία από πολλούς ασθενείς ή και υγιείς να επωμισθούν πρόσθετο κόστος, λόγω της μη κατανόησης των τεράστιων μακροπρόθεσμων οφελών από την πρόληψη των καρδιακών και εγκεφαλικών επιπτώσεων.


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ:
Καθιερωμένη έναντι της ρεοκαρδιογραφικής αντιμετώπισης.συνοπτικά

Καθιερωμένη αντιμετώπιση.

Ρεοκαρδιογραφική αντιμετώπιση.

ΣΤΟΧΟΣ:

ρύθμιση μόνο των τιμών της αρτηριακής πίεσης κάτω των 140/90 mmHg, και σε διαβητικούς κάτω των 130/85.

ΣΤΟΧΟΣ:

όχι «απλώς ρύθμιση της πίεσης», αλλά σωστή ρύθμιση, ώστε να συνοδεύεται από επαρκή ροή του αίματος και χωρίς να υπάρχει αγγειοσύσπαση.

Πρόληψη:

γενικευμένα μέτρα, με έμφαση στην μείωση της λήψης άλατος.

Πρόληψη:

εξατομικευμένα μέτρα, ανάλογα των υπαρχόντων διαταραχών.

Θεραπεία:

τυχαία επιλογή των φαρμάκων.

Θεραπεία:

εξατομικευμένη επιλογή των φαρμάκων, ανάλογα των αιτιών της αύξησης της πίεσης και της αντίστοιχης δράσης των φαρμάκων.

Παρακολούθηση:

γενική για όλους, με την παρακολούθηση μόνο των τιμών της αρτηριακής πίεσης.

Παρακολούθηση:

εξατομικευμένη και ποσοτική, βασισμένη όχι μόνο στις τιμές της αρτηριακής πίεσης, αλλά και στην μέτρηση της επίδρασης των φαρμάκων στην κυκλοφορία του αίματος και των προσαρμοστικών αντιδράσεων του οργανισμού.

Οικονομικό κόστος:

μικρότερο βραχυπρόθεσμα,

πολύ μεγαλύτερο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

Οικονομικό κόστος:

μεγαλύτερο βραχυπρόθεσμα (κόστος ρεοκαρδιογραφικής εξέτασης),

πολύ μικρότερο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (+οφέλη καλύτερης υγείας)


Αποτελέσματα.

Καθιερωμένη αντιμετώπιση.

Ρεοκαρδιογραφική αντιμετώπιση.

Αποτελεσματικότητα στην ρύθμιση της πίεσης

< 35%

- -.Σωστή ρύθμιση της πίεσης

μόνο σε 1 στους 7 (13,2%)

Αποτελεσματικότητα στην ρύθμιση της πίεσης

>85%

Σωστή ρύθμιση της πίεσης

>75%
Εξατομικευμένη έναντι της τυχαίας επιλογής φαρμάκων.

Σωστή ρύθμιση της πίεσης.

Εξατομικευμένη πρόληψη.

Εξατομικευμένη παρακολούθηση.

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.


αρχή σελίδας